– provoz internetových portálů pro děti, mládež, seniory a přímé zapojení dětí, mládeže a seniorů do jejich provozu

– podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost

– podporovat dlouhodobý rozvoj podnikání na internetu a všech ekonomických oborů spojených s digitálními technologiemi, předcházet zneužívání ICT a hrozbám v prostředí internetu

– aplikace poznatků z oboru informačních a komunikačních technologií, – výzkum a sledování pokročilých aplikací v reálné síti, – podpora zájemců o informační technologie

– zajistit či zprostředkovat uživatelům veškeré dostupné informace v dané problematice

– vést a propagovat odbornou diskusi v oblasti rozvoje digitální ekonomiky, internetu a kulturních a kreativních průmyslů

– zajišťování kulturních, společenských, osvětových, sportovních a popřípadě jiných potřeb členů, jejich rodin a přátel

– aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v ČR, a nejen, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem

 

Staňte se i Vy součástí týmu a pomáhejme společně budovat podvědomí bezpečného internetu nejen pro Seniory a děti.